Dịch của 事 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 事

Ý nghĩa của 事

  1. vấn đề, điều
    shì

Ví dụ câu cho 事

愉快的事
yúkuàide shì
vấn đề dễ chịu
这是我的事
zhèshì wǒ de shì
Đó là chuyện của tôi
有什么事?
yǒu shénmeshì ?
có chuyện gì vậy
我有些事要你做
wǒ yǒuxiē shìyào nǐ zuò
Tôi có một số việc để bạn làm
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc