Dịch của 二十四 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
二十四
Tiếng Trung phồn thể
二十四

Thứ tự nét cho 二十四

Ý nghĩa của 二十四

  1. hai mươi bốn
    èrshísì

Các ký tự liên quan đến 二十四:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc