Dịch của 二等座 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
二等座
Tiếng Trung phồn thể
二等座

Thứ tự nét cho 二等座

Ý nghĩa của 二等座

  1. ghế hạng sencond
    èrděngzuò

Các ký tự liên quan đến 二等座:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc