Dịch của 五彩色 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
五彩色
Tiếng Trung phồn thể
五彩色

Thứ tự nét cho 五彩色

Ý nghĩa của 五彩色

  1. nhiều màu
    wǔcǎisè

Các ký tự liên quan đến 五彩色:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc