Dịch của 井 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 井

Ý nghĩa của 井

  1. Tốt
    jǐng

Ví dụ câu cho 井

一口深井
yīkǒu shēnjǐng
giếng sâu
井盖
jǐnggài
nắp giếng
从井里打水
cóng jǐng lǐ dǎ shuǐ
lấy nước từ giếng
打井
dǎjǐng
đào giếng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc