Dịch của 亚麻布 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
亚麻布
Tiếng Trung phồn thể
亞麻布

Thứ tự nét cho 亚麻布

Ý nghĩa của 亚麻布

  1. Vải lanh
    yàmábù

Các ký tự liên quan đến 亚麻布:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc