Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 亚

  1. trở nên tồi tệ hơn
  2. Châu Á
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

亚军
yàjūn
á quân
不亚于人
bùyàyú rén
để không xấu hơn những người khác
她的能力不亚于第一名
tā de nénglì bùyàyú dìyīmíng
khả năng của cô ấy không kém vị trí thứ nhất
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc