Dịch của 交杯酒 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
交杯酒
Tiếng Trung phồn thể
交杯酒

Thứ tự nét cho 交杯酒

Ý nghĩa của 交杯酒

  1. cốc nuptial
    jiāobēijiǔ

Các ký tự liên quan đến 交杯酒:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc