Dịch của 什麼樣 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
什麼樣
Tiếng Trung phồn thể
什麼樣

Thứ tự nét cho 什麼樣

Ý nghĩa của 什麼樣

  1. Loại nào?
    shénmeyàng

Các ký tự liên quan đến 什麼樣:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc