Dịch của 仇恨感 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
仇恨感
Tiếng Trung phồn thể
仇恨感

Thứ tự nét cho 仇恨感

Ý nghĩa của 仇恨感

  1. sự thù ghét
    chóuhèngǎn

Các ký tự liên quan đến 仇恨感:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc