Dịch của 从哪里 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
从哪里
Tiếng Trung phồn thể
從哪裡

Thứ tự nét cho 从哪里

Ý nghĩa của 从哪里

  1. từ đâu
    cóng nǎlǐ

Các ký tự liên quan đến 从哪里:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc