Dịch của 仗 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 仗

Ý nghĩa của 仗

  1. dựa vào, dựa vào
    zhàng
  2. chiến đấu, chiến đấu
    zhàng

Ví dụ câu cho 仗

只仗一个人
zhī zhàng yīgèrén
chỉ dựa vào một người
仗义
zhàngyì
hành động từ ý thức công lý
仗着本事
zhàng zháo běnshì
dựa vào kỹ năng của một người
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc