Dịch của 付款人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
付款人
Tiếng Trung phồn thể
付款人

Thứ tự nét cho 付款人

Ý nghĩa của 付款人

  1. người trả tiền
    fùkuǎnrén

Các ký tự liên quan đến 付款人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc