Dịch của 代表隊 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
代表隊
Tiếng Trung phồn thể
代表隊

Thứ tự nét cho 代表隊

Ý nghĩa của 代表隊

  1. phái đoàn
    dàibiǎoduì

Các ký tự liên quan đến 代表隊:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc