Dịch của 以…為 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
以…為
Tiếng Trung phồn thể
以…為

Thứ tự nét cho 以為

Ý nghĩa của 以…為

  1. coi như
    yǐ…wèi

Các ký tự liên quan đến 以…為:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc