Dịch của 仪仗队 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
仪仗队
Tiếng Trung phồn thể
儀仗隊

Thứ tự nét cho 仪仗队

Ý nghĩa của 仪仗队

  1. bảo vệ danh dự
    yízhàngduì

Các ký tự liên quan đến 仪仗队:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc