Dịch của 份子钱 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
份子钱
Tiếng Trung phồn thể
份子錢

Thứ tự nét cho 份子钱

Ý nghĩa của 份子钱

  1. tiền quà cưới
    fènzǐqián

Các ký tự liên quan đến 份子钱:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc