Trang chủ>众人拾柴火焰高

Tiếng Trung giản thể

众人拾柴火焰高

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 众人拾柴火焰高

  1. Càng nhiều càng tốt
    zhòngrén shí chái huǒyàn gāo
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc