Dịch của 众人拾柴火焰高 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
众人拾柴火焰高
Tiếng Trung phồn thể
眾人拾柴火焰高

Thứ tự nét cho 众人拾柴火焰高

Ý nghĩa của 众人拾柴火焰高

  1. Càng nhiều càng tốt
    zhòngrén shí chái huǒyàn gāo

Các ký tự liên quan đến 众人拾柴火焰高:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc