Dịch của 优胜杯 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
优胜杯
Tiếng Trung phồn thể
優勝杯

Thứ tự nét cho 优胜杯

Ý nghĩa của 优胜杯

  1. cúp của những người chiến thắng
    yōushèng bēi

Các ký tự liên quan đến 优胜杯:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc