Dịch của 传达员 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
传达员
Tiếng Trung phồn thể
傳達員

Thứ tự nét cho 传达员

Ý nghĩa của 传达员

  1. tin nhắn
    chuándáyuán

Các ký tự liên quan đến 传达员:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc