Dịch của 传达室 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
传达室
Tiếng Trung phồn thể
傳達室

Thứ tự nét cho 传达室

Ý nghĩa của 传达室

  1. Văn phòng tiếp tân
    chuándáshì

Các ký tự liên quan đến 传达室:

Ví dụ câu cho 传达室

到传达室拿报纸
dào chuándáshì ná bàozhǐ
đi đến phòng tiếp tân để lấy một tờ báo
传达室不接见任何客人
chuándáshì bù jiējiàn rènhé kèrén
du khách không được chấp nhận tại văn phòng tiếp tân
传达室在他们班的隔壁
chuándáshì zài tāmen bān de gébì
một văn phòng tiếp tân bên cạnh lớp học của họ
把钥匙放在传达室
bǎ yàoshi fàng zài chuándáshì
để chìa khóa trong phòng tiếp tân
传达室里的师傅
chuándáshì lǐ de shīfù
chủ trong phòng tiếp tân
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc