Dịch của 体态语 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
体态语
Tiếng Trung phồn thể
體態語

Thứ tự nét cho 体态语

Ý nghĩa của 体态语

  1. ngôn ngữ cơ thể
    tǐtàiyǔ

Các ký tự liên quan đến 体态语:

Ví dụ câu cho 体态语

体态语的交际功能
tǐtàiyǔ de jiāojì gōngnéng
chức năng giao tiếp của ngôn ngữ cơ thể
研究体态语
yánjiū tǐtàiyǔ
học ngôn ngữ cơ thể
体态语的定义
tǐtàiyǔ de dìngyì
định nghĩa về ngôn ngữ cơ thể
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc