Dịch của 作业本 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
作业本
Tiếng Trung phồn thể
作業本

Thứ tự nét cho 作业本

Ý nghĩa của 作业本

  1. sách bài tập
    zuòyèběn

Các ký tự liên quan đến 作业本:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc