Dịch của 作曲家 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
作曲家
Tiếng Trung phồn thể
作曲家

Thứ tự nét cho 作曲家

Ý nghĩa của 作曲家

  1. nhà soạn nhạc
    zuòqǔjiā

Các ký tự liên quan đến 作曲家:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc