Dịch của 你一言我一语 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
你一言我一语
Tiếng Trung phồn thể
你一言我一語

Thứ tự nét cho 你一言我一语

Ý nghĩa của 你一言我一语

  1. bạn nói một lời
    nǐ yīyán wǒ yīyǔ; nǐ yìyán wǒ yìyǔ

Các ký tự liên quan đến 你一言我一语:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc