Dịch của 侧面像 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
侧面像
Tiếng Trung phồn thể
側面像

Thứ tự nét cho 侧面像

Ý nghĩa của 侧面像

  1. Hồ sơ
    cèmiànxiàng

Các ký tự liên quan đến 侧面像:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc