Trang chủ>便宜不了多少

Tiếng Trung giản thể

便宜不了多少

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 便宜不了多少

  1. không rẻ hơn nhiều
    piányi bùliǎo duōshǎo
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc