Thứ tự nét

Ý nghĩa của 便

  1. càng sớm càng tốt
    biàn
  2. tiện lợi
    biàn
  3. chỉ
    biàn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

此书一经问世,便不胫而走
cǐshū yījīng wènshì , biàn bùjìngérzǒu
ngay sau khi cuốn sách được xuất bản, nó đã có một lượng phát hành lớn
你了读一读,便会相信我
nǐ le dú yī dú , biàn huì xiāngxìn wǒ
ngay sau khi bạn đọc điều này, bạn sẽ tin tôi
听这消息便沉思起来
tīng zhè xiāoxī biàn chénsī qǐlái
để nghe tin tức và chìm vào suy nghĩ sớm
随各人的便
suí gè rén de biàn
vì nó thuận tiện cho mọi người
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc