Thứ tự nét

Ý nghĩa của 俩

  1. hai
    liǎ
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

夫妇俩
fūfù liǎ
vợ chồng cả hai
他们俩
tāmen liǎ
họ đều là
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc