Dịch của 修正案 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
修正案
Tiếng Trung phồn thể
修正案

Thứ tự nét cho 修正案

Ý nghĩa của 修正案

  1. sự sửa đổi
    xiūzhèng'àn

Các ký tự liên quan đến 修正案:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc