Dịch của 借债国 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
借债国
Tiếng Trung phồn thể
借債國

Thứ tự nét cho 借债国

Ý nghĩa của 借债国

  1. quốc gia con nợ
    jièzhàiguó

Các ký tự liên quan đến 借债国:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc