Dịch của 借记卡 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
借记卡
Tiếng Trung phồn thể
借記卡

Thứ tự nét cho 借记卡

Ý nghĩa của 借记卡

  1. thẻ ghi nợ
    jièjìkǎ

Các ký tự liên quan đến 借记卡:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc