Dịch của 倡议书 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
倡议书
Tiếng Trung phồn thể
倡議書

Thứ tự nét cho 倡议书

Ý nghĩa của 倡议书

  1. đề xuất bằng văn bản
    chàngyìshū

Các ký tự liên quan đến 倡议书:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc