Dịch của 偏正式 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
偏正式
Tiếng Trung phồn thể
偏正式

Thứ tự nét cho 偏正式

Ý nghĩa của 偏正式

  1. một phần chính thức
    piānzhèngshì

Các ký tự liên quan đến 偏正式:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc