Dịch của 做不動 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
做不動
Tiếng Trung phồn thể
做不動

Thứ tự nét cho 做不動

Ý nghĩa của 做不動

  1. không thể hoạt động thể chất do tuổi già
    zuòbudòng

Các ký tự liên quan đến 做不動:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc