Thứ tự nét

Ý nghĩa của 做

  1. Hãy làm những gì muốn làm
    zuò
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

做生意
zuò shēngyi
để kinh doanh
做人
zuòrén
để cư xử với chính mình, để trở thành một người tốt
你做什么工作?
nǐ zuò shénme gōngzuò
bạn làm nghề gì?
做米饭
zuò mǐfàn
nấu cơm
做事
zuòshì
để làm việc, để giải quyết các vấn đề
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc