Dịch của 偶然性 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
偶然性
Tiếng Trung phồn thể
偶然性

Thứ tự nét cho 偶然性

Ý nghĩa của 偶然性

  1. cơ hội
    ǒuránxìng

Các ký tự liên quan đến 偶然性:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc