Dịch của 免税店 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
免税店
Tiếng Trung phồn thể
免稅店

Thứ tự nét cho 免税店

Ý nghĩa của 免税店

  1. cửa hàng miễn thuế
    miǎnshuìdiàn

Các ký tự liên quan đến 免税店:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc