Dịch của 兑换单 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
兑换单
Tiếng Trung phồn thể
兌換單

Thứ tự nét cho 兑换单

Ý nghĩa của 兑换单

  1. hình thức trao đổi
    duìhuàndān

Các ký tự liên quan đến 兑换单:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc