Dịch của 全怪我 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
全怪我
Tiếng Trung phồn thể
全怪我

Thứ tự nét cho 全怪我

Ý nghĩa của 全怪我

  1. đó hoàn toàn là lỗi của tôi
    quán guàiwǒ

Các ký tự liên quan đến 全怪我:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc