Dịch của 全球性 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
全球性
Tiếng Trung phồn thể
全球性

Thứ tự nét cho 全球性

Ý nghĩa của 全球性

  1. toàn cầu; trên toàn thế giới
    quánqiúxìng

Các ký tự liên quan đến 全球性:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc