Dịch của 八宝饭 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
八宝饭
Tiếng Trung phồn thể
八寶飯

Thứ tự nét cho 八宝饭

Ý nghĩa của 八宝饭

  1. bánh gạo tám kho
    bābǎofàn

Các ký tự liên quan đến 八宝饭:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc