Dịch của 八音盒 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
八音盒
Tiếng Trung phồn thể
八音盒

Thứ tự nét cho 八音盒

Ý nghĩa của 八音盒

  1. hộp nhạc
    bāyīnhé

Các ký tự liên quan đến 八音盒:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc