Dịch của 公务员 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
公务员
Tiếng Trung phồn thể
公務員

Thứ tự nét cho 公务员

Ý nghĩa của 公务员

  1. công chức
    gōngwùyuán

Các ký tự liên quan đến 公务员:

Ví dụ câu cho 公务员

国家公务员
guójiāgōngwùyuán
công chức quốc gia
公务员事务局
gōngwùyuán shìwùjú
Cục dân sự
国际公务员制度委员会
guójì gōngwùyuánzhìdù wěiyuánhuì
Ủy ban dịch vụ dân sự quốc tế
我只是一个平凡的公务员
wǒ zhǐshì yígè píngfánde gōngwùyuán
Tôi chỉ là một công chức bình thường
公务员制度
gōngwùyuánzhìdù
hệ thống công chức
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc