Dịch của 公車站 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
公車站
Tiếng Trung phồn thể
公車站

Thứ tự nét cho 公車站

Ý nghĩa của 公車站

  1. trạm xe buýt
    gōngchēzhàn

Các ký tự liên quan đến 公車站:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc