Dịch của 再生纸 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
再生纸
Tiếng Trung phồn thể
再生紙

Thứ tự nét cho 再生纸

Ý nghĩa của 再生纸

  1. giấy tái chế
    zàishēngzhǐ

Các ký tự liên quan đến 再生纸:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc