Dịch của 冢 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 冢

Ý nghĩa của 冢

  1. gò chôn cất
    zhǒng

Ví dụ câu cho 冢

义冢
yìzhǒng
nghĩa địa cho người nghèo
烈士冢
lièshì zhǒng
mộ liệt sĩ
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc