Dịch của 冰红茶 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
冰红茶
Tiếng Trung phồn thể
冰紅茶

Thứ tự nét cho 冰红茶

Ý nghĩa của 冰红茶

  1. Hồng trà đá
    bīnghóngchá

Các ký tự liên quan đến 冰红茶:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc