Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 决

  1. chắc chắn
    jué
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

决不会失败
juébùhuì shībài
chắc chắn không thể bị đánh bại
决大多数
jué dàduō shù
chắc chắn là đa số
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc