Dịch của 决 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 决

Ý nghĩa của 决

  1. chắc chắn
    jué

Ví dụ câu cho 决

决不会失败
juébùhuì shībài
chắc chắn không thể bị đánh bại
决大多数
jué dàduō shù
chắc chắn là đa số
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc