Dịch của 几 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 几

Ý nghĩa của 几

  1. một vài, một vài, một số
  2. bao nhiêu?
  3. bàn
    jǐ; jī
  4. hầu hết

Ví dụ câu cho 几

几只猫
jǐ zhī māo
Một số mèo
喝几杯茶
hē jǐ bēi chá
uống một vài tách trà
二十几个
èrshí jǐ ge
hơn hai mươi
几年后?
jǐ nián hòu
trong bao nhiêu năm?
他今年六十几?
tā jīnnián liùshí jǐ
Anh ấy sáu mươi và năm nay bao nhiêu?
几口人?
jǐ kǒu rén
có bao nhiêu người trong gia đình?
今年几岁了?
jīnnián jǐ suì le
bạn bao nhiêu tuổi?
con hổ
fēng
gió
liàng
nhẹ
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc